Uporaba pirotehnike

Zopet je konec leta in bližajo se prazniki, silvestrovanje in z njim povezano praznovanje in uporaba pirotehničnih izdelkov. S tem prispevkom bi samo na kratko opozoril na določena pravila, ki veljajo glede uporabe pirotehnike.

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

O času in kraju uporabe pirotehnike bom pisal malo pozneje in bom pisanje najprej usmeril na tiste, ki z besedami ne morejo povedati kaj jih moti. To so živali. Vsekakor je hrup pirotehnike moteč tudi, ali še posebej za živali. Pri tem opozarjam, da ima lahko vsakršno namerno metanje pirotehnike v bivališče domačih ali divjih živali tudi elemente kaznivega dejanja ali prekrška in ste za to lahko tudi kaznovani. Poleg kazni pa vas lahko doleti tudi odškodnina zaradi povzročene škode.

Z uporabo pirotehničnih izdelkov je potrebno ravnati izredno previdno, upoštevati navodila proizvajalca, jih kupiti pri licenciranem prodajalcu in upoštevati varnostna navodila. Verjetno ni potrebno poudarjati, da je vsakršno namerno poškodovanje oseb ali lastnine z uporabo pirotehnike prepovedano, kaznivo in za to odškodninsko odgovarjate. Seveda pa je lahko kaznivo in lahko odškodninsko odgovarjate tudi v primeru malomarnosti. Kaj hitro se znajdemo v situaciji, ko vemo, da nekaj ni najbolj v skladu s pravili, a lahkomiselno mislimo, da bo vse v redu, pojavijo pa se neželene posledice, ki lahko resno ogrozijo zdravje in življenje drugih in njihovo premoženje. Pravo sankcionirat tudi malomarnostna ravnanja in malomarnost je ravno tako oblika krivde pri odškodninski odgovornosti.

Zakonodaja s področja urejanja eksplozivov in pirotehničnih sredstev v Sloveniji obstaja in ureja prodajo, hrambo, uporabo idr. Za potrebe tega prispevka se bom osredotočil samo na pirotehnična sredstva, ki so namenjena uporabi širšemu krogu ljudi. Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI) deli izdelke v več skupin, katere ne bom podrobneje našteval in tudi določa starostno mejo za prodajo. Posamezne skupine so razvrščene glede na to ali so ognjemetni ali pirotehnični izdelki, nevarnost, ki jo lahko povzročijo in tudi po namenu uporabe (kraju).

Za lažje razumevanje dodajam, da so izdelki skupine F-ognjemetni izdelki in izdelki skupine P pirotehnični izdelki. ZEPI določa, da pirotehnični izdelkov posamezne kategorije ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam, ki so mlajše od:

- 14 let za kategorijo F1,

- 16 let za kategorijo F2,

- 18 let za kategorije P1 in T1.

Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F2 in F3 katerih glavni učinek je pok, je prepovedana.

Ključno za prispevek je, da je prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, fizičnim osebam dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do vključno 1. januarja. Uporaba prej opisanih izdelkov je omejena in prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije F1, ki so proizvedeni, namenjeni in označeni za tako uporabo.

ZEPI določa tudi, da je uporaba pirotehničnih izdelkov je dovoljena samo v skladu z navodili proizvajalca in določa, da je fizičnim osebame prepovedana:

- predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka in posest takih izdelkov;

- uporaba pirotehničnih izdelkov v drugih predmetih;

- lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali zmesi in posest takih izdelkov;

- preprodaja pirotehničnih izdelkov.

Za kršitev prej opisanih zapovedi in prepovedi je predpisana globa v znesku od 400 do 1.200 EUR.

Spoštovane bralke in bralci mojih odgovorov in prispevkov,

Želim vam, da vam praznični čas prinese obilo miru in osebnega zadovoljstva, novo leto pa nove zmage in izpolnjene želje