Varstvo pred motenjem

Bralka živi v zgornjih prostorih hiše, katere lastnik je njen oče. Zanima jo ali lahko sestri, ki se je že pred osmimi leti odselila in živi drugje, prepove hojo po hiši in odnašanje različnih stvari, ki so last očeta, brata ali nje, kljub temu, da je lastnik hiše oče in da ga prej opisano ravnanje ne moti. Bralko še posebej zanima ali lahko sestri prepoved hojo po zgornjem nadstropju hiše, ki jo uporablja bralka in odnašanje stvari in ali lahko drugemu bratu dovoli hojo po zgornjem delu hiše?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Vprašanje je kompleksno in bi poglobljen odgovor vsekakor presegal namen tega prispevka.

Oče kot lastnik hiše je tisti, ki se dejansko odloča kdo lahko in kdo ne sme prihajati v njegovo hišo ob upoštevanju ostalih posestnikov. Če mu pri tem nekdo tudi odnaša njegovo premoženje in se s tem strinja, gre za njegovo odločitev, ki jo je potrebno spoštovati.

Glede na bralkino vprašanje predpostavljam, da ona uporablja zgornji del hiše in ima tako del hiše v neposredni posesti. Je posestnica dela hiše (v nadaljevanju stanovanje). Posest pomeni dejansko oblast nad stvarjo in lahko zato bralka tudi varuje svojo posest. Varuje jo lahko celo pred lastnikom stvari, kaj šele pred kom tretjim.

Glede na opisano menim, da je bralka posestnica stanovanja v hiši in zato lahko prepove sestri hojo po stanovanju, ki ga ima v posesti. V kolikor bralka sestri ne dovoli vstopa in sestra nima nobene pravne podlage za vstop v stanovanje bralke, gre za klasično motenje posesti in bralka lahko s tožbo zahteva od sestre, da preneha z motilnim ravnanjem.

Vsekakor pa sestra nima nobene pravice odnašati stvari, ki so last bralke. Bralka se lahko temu upre in vloži tožbo zaradi motenja lastninske pravice, ima pa tudi zahtevek, da ji sestra vrne že odtujene stvari. Lahko pa bi šlo celo za kaznivo dejanje tatvine, ki pa se, glede na sorodstveno razmerje, preganja na zasebno tožbo.

Bralka kot posestnica stanovanja izvršuje nad njim neposredno posest in lahko od vsakogar (tudi od lastnika) zahteva, da preneha z motenjem njene mirne posesti, pri tem pa je dejansko ona tista, ki lahko odloča, koga bo spustila in koga ne v del hiše, ki jo ima v posesti.