Volitve članov krajevne skupnosti

Bralca zanima ali lahko 10 volivcev pošlje občini predlog za izvolitev članov v KS že takoj po novem letu? Ali se morajo lastnoročno podpisani predlagatelji izkazati z EMŠO številko. Ali je v predlogih nujno zapisati utemeljitev?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Za volitve članov Krajevne skupnosti (predvidevam, da je s kratico KS mišljena Krajevna skupnost) pravila določa Zakon o lokalnih volitvah (ZLV).

Kdaj lahko volivci pošljejo kandidatne liste je odvisno od razpisa volitev. ZLV določa, da je potrebno kandidatne liste predložiti najmanj 30 dni pred dnevom glasovanja. ZLV določa, da je župan občine tisti, ki razpiše volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, ki se izvajajo istočasno kot volitve v občinski svet. Od datuma volitev je odvisno, kdaj je prvi in kdaj zadnji možni datum oddaje predlogov za volitve članov sveta KS.

Skladno s 109. členom ZLV se lahko kandidate za člane sveta krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti določi s podpisovanjem skupine najmanj desetih volivcev. Podpisi se dajejo na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča, če so podpisniki državljani druge države članice EU, pa naslov začasnega prebivališča, če nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. Podatke v seznamu podpisnikov overi občinska volilna komisija.

Predloga ni potrebno utemeljiti. Predlagani kandidat pa mora dati soglasje h kandidaturi.