Volitve članov krajevne skupnosti

Bralca zanima kdaj v letu 2022 se lahko pošlje predloge za kandidate na volitvah v krajevne skupnosti? Koliko kandidatov za člane se sme predlagati in kam nasloviti predloge?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Volitve članov krajevnih skupnosti ureja Zakon o lokalnih volitvah (ZLV). Ta določa način kandidiranja kandidatov za člane in organe, ki vodijo volilna opravila in tudi potrjujejo liste kandidatov.

Volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti razpiše župan. Z razpisom volitev bo tudi imenovana občinska volilna komisija, ki vodi in izvaja volitve v krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Ko bo imenovana volilna komisija in ko bo znan datum lokalnih volitev, bodo znani tudi roki za posamezna opravila zato podrobnega datumskega odgovora ne morem podati.

Za kandidature oziroma liste kandidatov za člane krajevne skupnosti se smiselno uporabljajo določila ZLV glede kandidatur za člane občinskega sveta, kar pomeni, da mora biti kandidature oziroma liste kandidatov predložene občinski volilni komisiji najpozneje trideset dni pred dnem glasovanja do 19. ure. Opisano pomeni, da morajo biti liste ta dan do 19. ure na komisij in ne šele morebiti predane priporočeno po pošti.

Kandidate za člane sveta krajevne skupnosti lahko določi s podpisovanjem skupina najmanj desetih volivcev. Podpisi se dajejo na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča, če so podpisniki državljani druge države članice EU, pa naslov začasnega prebivališča, če nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. Podatke v seznamu podpisnikov overi občinska volilna komisija. Število predlaganih kandidatov ni omejeno.