Vožnja e-skiroja

Električni skiroji so postali dokaj priljubljeno prevozno sredstvo. V prispevku podajam kratek pregled pravne ureditve vožnje z električnimi skiroji.

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Zakonodajalec je s sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-F), ki prične veljati in se uporablja od 11.8.2021 dalje uzakonil tudi določena pravila, ki se nanašajo na vožnjo e-skirojev.

Z navedeno novelo je področje električnih skirojev in ostalih "lahkih motornih vozil" (mednje sodijo invalidski vozički in vozila na motorni pogon, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, niso širša od 80 cm in zanje ni potrebna evropska homologacija) in njihova uporaba pravno urejena.

V nadaljevanju navajam par »novih« pravil, ki veljajo za vožnjo električnih skirojev:

  • vožnja je dovoljena po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni ali niso prevozne, je dovoljena vožnja ob desnem robu smernega vozišča v naselju, a le v naseljih z omejitvijo hitrosti vožnje do 50 km/h.
  • ponoči in ob zmanjšani vidljivosti je obvezen sprednji žaromet z belo svetlobo, na zadnji strani pa pozicijska svetilka z rdečo svetlobo. Poleg tega mora biti na zadnji strani nameščen rdeč odsevnik, na obeh straneh pa rumen ali oranžen bočni odsevnik.
  • določena je smiselna uporaba pravil, ki veljajo za kolesarje, kar med drugim pomeni obvezno uporabo čelade do dopolnjenega 18. leta starosti.
  • med vožnjo je prepovedano voditi, vleči ali potiskati druga vozila, pustiti se vleči ali potiskati, prevažati druge osebe, prevažati predmete, ki ovirajo voznika pri vožnji.
  • E-skiro oziroma lahko motorno vozilo mora biti parkiran tako, da ne ovira prometa.
  • do posodobitve zakona o voznikih zakona določa, da lahko e-skiroje v prometu vozijo tudi otroci od dopolnjenega 12. leta do 14. leta, in sicer le tisti s kolesarsko izkaznico ter osebe, starejše od 14 let.

Pri tem pa dodajam tudi, da je z novelo zakona pristojnost za izvajanje nadzora nad vozniki električnih skirojev podeljena tudi občinskim redarjem, ki lahko izvajajo prej opisani nadzor na cestah v naselju (vključno z nekategoriziranimi cestami, ki se uporabljajo za javni cestni promet), na občinskih cestah zunaj naselja in nekategoriziranih cestah zunaj naselja, ki se uporabljajo za javni cestni promet.