Vožnja pod vplivom alkohola

Bralec je poslal vprašanje, ki ga zaradi lažjega razumevanja objavljam v celoti in delno lektorirano. »Policist vstavi voznika v nekem križišču. Policist mu zaradi njegove presoje in alkotesta zaradi domnevnega alkohola začasno odvzeme vozniško. Voznik ni bil alkoholiziran, si je pa 5 minut prej (pred vožnjo) izpiral usta z ustno vodico TANTUM VERDE, ki mu je predpisal zdravnik. Kasneje je ugotovljeno, da ima ta vodica 96 % ETANOLA. Policist je napisal, da je bil vstavljen na odseku ceste, ki sploh ne obstaja. Ali se lahko voznik pritoži? Je pa že dobil izvršbo, ker stroška ne mora plačati in nima premoženja Vas sprašujem, kaj naredit«

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Če je bila zoper voznika že vložena izvršba gre verjetno že za izterjavo globe, kar pomeni, da je bil plačilni nalog oziroma odločba o prekršku že pravnomočna in je ni več mogoče izpodbiti. Glede na opisano voznik očitno tudi ni podal prošnje za obročno plačilo globe ali nadomestitev plačila globe z delom v splošno korist zato te možnosti sedaj več nima. Kvečjemu bo lahko predlagal nadomestitev plačila globe z delom v splošno korist v primeru, da bo zoper njega začet postopek odreditev nadomestnega zapora.

Glede na opisano menim, da voznik nima več nobene možnosti za pritožbo. V kolikor pa bi reagiral pravočasno, bi prišlo do situacije, ko se ne bi strinjal s preizkusom alkoholiziranosti bi mu bil odrejen preizkus z etilometrom ali strokovni pregled, ki bi lahko dal drugačne rezultate. V kolikor se voznik še vedno ne bi strinjal bi lahko s pravočasnimi pravnimi sredstvi dosegel obravnavo na sodišču in angažiranje ustreznega izvedenca, ki bi nato podal izvid in mnenje ali je spiranje u ustno vodico lahko povzročilo pozitivno reakcijo na odrejeni preizkus alkoholiziranosti.

Glede napačno navedenega odseka cesta, pa bi to lahko bila kršitev določb Zakona o prekrških, saj mora opis prekrška obsegati med drugim tudi kraj storjenega prekrška. Gre pa vsekakor za takšno nepravilnost, ki v določenih primerih celo lahko vpliva na zakonitost odločbe o prekršku. Vendar pa je tudi opisano kršitev potrebno pravočasno grajati.

Vse opisano je možno oziroma bi bilo možno narediti v kolikor še ni potekel rok za vložitev pravnega sredstva zoper odločbo o prekršku ali plačilni nalog.