Vrednotnice za potovanja

Bralec bi moral na potovanje, ki pa je bilo odpovedano zaradi epidemije COVID. Od turistične agencije je prejel vrednotnico in sedaj sprašuje ali mora izkoristiti storitve agencije ali pa lahko zahteva vračilo denarja?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

V letu 2020 je zakonodajalec sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A). Z zakonom je med drugim uvedel tudi vrednotnice na področju potovalnih aranžmajev, ki so bili odpovedani zaradi epidemije.

Zakon določa, da če pogodba o paketnem potovanju zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin, ki jih povzroča epidemija, ni izpolnjena, se šteje, da organizator potovanja izpolni svojo obveznost glede vračila vseh plačil iz šestega in osmega odstavka 57.f člena ter 1. točke 57.g člena Zakona o varstvu potrošnikov, če potrošniku izda vrednotnico v višini vseh plačil potrošnika. Zaradi opisanega so organizatorji paketnih potovanj izdajali vrednotnice.

Vrednotnica se glasi na prinosnika in omogoča unovčljivost v 24 mesecih od izdaje. Če bralec izdane vrednotnice ne bo unovčil v 24 mesecih od izdaje, lahko v 14 dneh po preteku tega obdobja od organizatorja potovanja zahteva, da mu v 14 dneh od prejema zahtevka vrne znesek, na katerega se glasi vrednotnica.

Zakon določa, da se vrednotnica glasi na prejemnika. Dejansko to pomeni, da bo vrednotnico lahko uporabi potrošnik (plačn1ik odpadlega aranžmaja), ali pa tisti, ki mu je to vrednotnico potrošnik predal v uporabo.

Zakon določa, da organizator potovanja jamči za izdano vrednotnico z vsem svojim premoženjem.

Zakon pa je tudi izrecno določil, da določba o vrednotnici ne posega v pravico potrošnika, da navkljub ponudbi vrednotnice od organizatorja potovanja zahteva vračilo vseh plačil, če se potrošnik s ponujeno vrednotnico ne strinja. Organizator potovanja potrošniku vrne vsa plačila v 12 mesecih po razglasitvi prenehanja epidemije.