Vročitev plačilnega naloga

Bralec je poslal vprašanje, ki ga objavljam deloma: » Oseba je bila sama udeležena v prometni nesreči. Nekdo je poklical policijo in ta je prišla, tudi reševalci so to osebo pregledali v ZD. Telesnih poškodb ni bilo. Naslednji dan se je pri tej osebi pojavil policist z zapisnikom in ji izdal globo v višini 300€. Zaslišanja sploh ni bilo. V zapisniku piše kar nekaj kar se je sam spomnil.

Ali je to verodostojno, če osebe sploh ne izprašal kaj je bilo? In kako se lahko pojavi drugi dan na dom. Ali je on sodnik ali kaj?

Čez dva meseca pride položnica iz FURSA za 300€. Sodišča ni bilo, prav tako, zapisnik oseba ni podpisala, ker tisto, kar je napisano je popolnoma nečitljivo.

Je policist deloval pravilno glede nasilne vročitve glede, da sodišče o tem ni bilo seznanjeno«.

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Glede na opisano je policist ravnal popolnoma zakonito glede obiska na domu in izdaje, ter vročitve plačilnega naloga. Na zapis o sestavljanju zapisnika ne morem odgovoriti, ker ne vem kakšen zapisnik naj bi policist delal in kaj naj bi se dogajalo.

Menim, da je policist na podlagi določil Zakona o prekrških obiskal osebo, da bi raziskal okoliščine storitve prekrška, ki je bil očitno v zvezi s prometno nesrečo. Ker opisanega niso naredili na kraju. Predvidevam, da je policist prišel do osebe, da jo seznani s prekrškom in ugotovitvami in da ji da možnost, da se izreče glede prekrška. Policist je očitno želel dati osebi v podpis plačilni nalog, kar je očitno odklonila. Izdan in vročen ji je bil plačilni nalog.

Policist se lahko pojavi na domu, ni sodnik ampak je prekrškovni organ in ima določene pristojnost. Sodišča ni bilo, ker lahko policisti sami izdajo plačilne naloga za določene prekrške.