Vstop najemodajalca v stanovanje

Bralec ima v najemu stanovanje. Lastnik in najemodajalec vse pogosteje zahteva od bralca, da mu omogoči pregled stanovanja. Bralca zanima ali lahko najemodajalec vstopi v stanovanje kadar se mu zahoče?

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Najemodajalec in lastnik stanovanja ne more kar kadarkoli vstopiti v stanovanje, četudi je njegova last. Če v najemni pogodbi ni določeno drugače, mora najemnik lastniku ali njegovemu zakonitemu zastopniku omogočiti vstop v stanovanje največ dvakrat letno, a le za to, da preveri ali se stanovanje uporablja primerno. Opisano je določeno v 94. členu Stanovanjskega zakonika (SZ-1). Kot sem že zapisal, se z najemno pogodbo lahko določi tudi več obiskov, vendar pa morajo biti v vsakem primeru najavljeni in izvedeni zaradi namena preverjanja primerne uporabe.

SZ-1 pozna tudi izjemo, ki je določena v 99. členu. Poleg zakonsko določenih dveh obiskov letno za namene preverjanja primerne uporabe stanovanja mora najemnik dovoliti vstop v stanovanje, da se opravijo dela za izboljšanje predmeta najema (napeljava oziroma rekonstrukcija centralnega ogrevanja, električnega in vodovodnega omrežja, satelitske antene, kabelskega in telefonskega priključka, varnostnih naprav, vgraditev ali zamenjava opreme in tako dalje), dela za zmanjšanje porabe energije in vode, razen če bi to za najemnika oziroma njegovo družino predstavljalo obremenitev, ki glede na obseg in trajanje del, posledice izvedbe del, povečane stroške najema in najemnikova predhodna lastna vlaganja v izboljšavo stanovanja presega upravičeno korist lastnika in morebitnih drugih lastnikov in najemnikov v stavbi.

Popravila in izboljšave se morajo opraviti v najkrajšem možnem času in z motnjami, ki najmanj prizadenejo najemnika. Lastnik mora o nameravanih posegih v stanovanje najemnika obvestiti v primernem roku ter zagotoviti normalno uporabo stanovanja po opravljenem posegu.