Zaprtje lokalov in plačevanje najemnine

Bralec piše, da je najemnik gostinskega lokala v Beli krajini. Lokal je moral konec minulega tedna zapreti. Najemnino je plačal v naprej. Zanima ga na kakšen način lahko od države zahteva povračilo najemnine ter stroškov elektrike in vode (pri elektriki je tudi poraba, pri vodi samo priključnina)? Drugih sredstev kot iz naslova gostinske dejavnosti nima.

Odvetnik Kristjan Žalec odgovarja:

Že ob prvem »zapiranju« gospodarskih dejavnosti s(m)o najemniki opozarjali na problematiko najemnin in povračila stroškov najemnin. Problematika najemnin je bila delno rešena z Zakonom o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije, ki pa je urejal samo položaj najemnikov, ki so najemali prostore od države ali lokalnih skupnosti, ne pa tudi od zasebnikov.

Država tudi v zadnjem paketu korona ukrepov ni predvidela financiranja najemnin osebam, ki ne morejo opravljati dejavnosti po njenem odloku. Ravno tako ni predvidela financiranja ostalih stroškov poslovanja. Glede na opisano je odgovor žal tak, da na podlagi sprejetih ukrepov države ni možnosti od države zahtevati povračilo najemnin in stroškov obratovanja.

Samo v primeru, če bi na sodišču izpodbili odlok kot protiustaven, bi lahko od države zahtevali povračilo škode.