Kratka zgodba danes služi kot prodajno orodje. Od kod pa ideja kratke zgodbe in kaj to sploh je? Sodobna kratka zgodba ima svoje zametke dalač nazaj v zgodovino, a svojo popularnost pa doseže v začetku 19. stoletja. Običajno je kratka zgodba tako kratka, da jo preberemo naenkrat. Namreč kratka zgodba gradi proti enemu samemu momentu. Njen cilj pa je, da vzbudi en sam občutek.

Je ena najstarejših oblik v literaturi. Ljudske pravljice, miti in legende, basni in anekdote so imele, in imajo še danes, pomembno vzgojno in izobraževalno funkcijo. Pripovednost kratke zgodbe hitro osvoji pozornost bralca. Ne vzame mu veliko časa, da pa mu ogromno koristih informacij. Predvsem pa nam daje nauk, kaj storiti v določeni situaciji in kako rešiti svoj problem.

Od literarne kratke zgodbe do prodajnega orodja, kratka zgodba rešuje en sam pereč problem in daje bralcu tudi rešitev, kako ga rešiti. Je ravno to, kar v tistem trenutku potrebuje potrošnik. Namen kratke zgodbe za prodajo je, da branje v trenutku zagrabi bralčevo pozornost in mu ponuja rešitev, ki jo potrebuje zdaj, v tem trenutku. Zato naj bo lahko berljiva, napisana v enostavnem jeziku, predvsem pa kratka. Kot bi zapisal boemski pesnik Edgar Allan Poe: »Kratka zgodba ima enotno razpoloženje in vsak stavek v njej vodi do njegovega razkritja.«