Infografika je vizualna predstavitev informacij ali statističnih podatkov. Njen glavni cilj je predstavitev informacij na zanimiv, hiter in jasen način. Tako s pomočjo ilustracij, fotografij, grafov in minimalno uporabo teksta infografika pregledno razlaga veliko količino podatkov, pojasnjuje komplesen znanstveni pojav ali pa le na zabaven način prikazuje dolgočasne informacije.

Potrebna je tedaj, ko želimo svojemu občinstvu hitro prikazati zapletene podatke: hiter predogled tematike, razlaga zapletenih postopkov, prikaz rezultatov raziskav, povzetek dolgočasnega poročila ali dolge zgodbe, primerjalna analiza več možnosti, razlaga nekega pojava, zgodovinskega dogodka ipd.

Poleg tega, da infografika privleče oko bralca, pomaga razumeti in si zapomniti podatke. Da bo uporabna, naj odgovori na težave in vprašanja strank. Tako postaja dobro prodajno in marketinško orodje. Infografika lahko ponazarja vse informacije iz različnih področij. Uporaba infografike v katalogu, na spletni strani, kot objava na socialnih omrežjih, promocijskem gradivu nakazuje tudi na našo profesionalnost ter nas ločuje od konkurence.

Za primer lahko vzamemo čebelarsko družino, ki prideluje medene izdelke tradicionalno že vrsto let zapored in svoje izdelke prodaje predvsem družinam. Infografiko lahko uporabijo za različne namene:

  • V obliki časovnice prikaz razvoja čebelarstva v časovnem obdobju, ko deluje njihovo podjetje.
  • Prikaz procesa pridelave medu in medenih izdelkov od trenutka, ko se čebela odpravi iz panja do končnega izdelka, ko le ta pride iz pečice.
  • Prikaz zgodovine podjetja, kjer so navedeni tudi največji dosežki in nagrade, ki so jih v vseh teh letih dobili.
  • Kreativni prikaz vseh storitev in izdelkov.
  • V obliki ilustracije se lahko prikažejo tudi sestavine v nekem izdelku, različni recepti z medom in izvor sestavin.

Na ta način bodo vsekakor bolj izstopali in naredili vtis na svojo ciljno občinstvo.