Kljub temu, da imajo blagovna znamka, celostna grafična podoba in logotip drugačne vloge, so med seboj tesno povezani, saj skupaj oblikujejo identiteto naše organizacije, storitve, produkta. Da lažje razumemo, kako poteka njihova dinamika, je smiselno razumeti, v čem se razlikujejo.

Kaj je blagovna znamka?

Blagovna znamka je osebnost naše organizacije, storitev, produkta in se izraža preko čustvene navezanosti, ki jo vzpostavijo naši uporabniki sami. Je njihovo doživljanje naših storitev oz. produktov. Naša naloga pa je, da s pomočjo določenih metod postavimo temelje za izgradnjo blagovne znamke. Za uspeh dosledno sledimo vrednotam in ciljem naše organizacije in pri načrtovanju naše podobe, oglaševalskih ter marketinških aktivnosti iz teh vrednot in ciljev tudi izhajamo.

Kaj pa je celostna grafična podoba? So vsi vizualni elementi, ki jih uporabljamo za predstavitev organizacije, naših storitev, produktov. Ti elementi so zbrani v priročniku, ki določa, kako in na kakšen način predstavljamo svojo identiteto preko različnih medijev. Tukaj so opredeljene vse sestavine naše celostne podobe, ki jo potrebujemo za profesionalni nastop na trgu. Najbolj splošni so: logotip, barvna lestvica, tipografija, slogan, promocijski material, tiskovine, oznake, oglasi in elementi za spletno oglaševanje, embalaža in drugo. Glavni namen priročnika je, da se občinstvu predstavljamo dosledno preko vseh medijskih kanalov. S tem pripomoremo k boljši prepoznavnosti naše blagovne znamke.

In kaj je logotip? Logotip je prepoznavni znak organizacije, pogostokrat sestavljen iz napisa in ikone. Medtem ko elementi celostne grafične podobe ustvarjajo identiteto blagovne znamke, pa logotip - naš prepoznavni znak - odraža to identiteto v preprostejši obliki, tj. zajema vse v enem samem znaku.

Primer: Smo čebelarji in prodajemo domači cvetlični med ter druge prehrambene izdelke, ki jih pridelujemo iz meda. Besede domače, lokalno in naravno pogojujejo naše vrednote in opredeljujejo naš cilj: mladim družinam predstaviti naš med in medene izdelke kot nepogrešljive sestavine pri vsakodnevnem obroku. Naša blagovna znamka v skladu z našimi vrednotami sporoča neko zgodbo. Predstavljajte si hišo na podeželju, posneto iz ptičje perspektive. Otroci tekajo in se lovijo. Slišati je otroški smeh. Kader se počasi premika. Vidimo neskončni travnik poln rož, na sredi pa čebelnjak, obsijan s sončnimi žarki. Ta zgodba sproži v nas pozitiven čustveni vtis in željo, da bi bili tam. Ravno to je učinek uspešne blagovne znamke. Oglas se zaključi s prikazom deklice in dečka, ki sedita za mizo. Pred njima je sveže domač kruh in kozarec našega medu, v ozadju pa vidimo ta isti travnik in sedaj že naš ikonski čebelnjak, ki je upodobljen tudi v obliki logotipa. Odločili smo se, da to podobo damo tudi na embalažo. Celostna grafična podoba so tako posamezni kadri iz oglasa, slogan, barvna lestvica, embalaža za med, črke uporabljene za izpis slogana in drugo. Logotip pa je naš čebelnjak.