Uporabna spletna stran omogoča uporabniku enostavno navigacijo, lahko dostopne informacije in daje jasno sporočilo, kaj želi od uporabnika (npr. nakup, povpraševanje, zgolj informiranje …) V kolikor želi uporabnik z vami stopiti v kontakt, mora biti ta možnost omogočena ne glede na to, kje se uporabnik na strani nahaja. Vizualno mora biti učinkovita in estetska. Tehnično varna in prijazna do uporabnikov. Vsebinsko zanimiva in hkrati jedrnata.

Izdelava spletne strani je projekt, ki ponavadi vključuje strokovnjaka za PR in marketing ter fotografa, oblikovalca in programerja. Fotograf in markentaši poskrbijo za vsebino, oblikovalec da vsebini obliko, programer to zakodira. Dobro sodelovanje, predvsem pa učinkovita komunikacija med vsemi vključenimi je ključna za uspeh projekta.

Cilj je, da čim več ljudi pride na spletno stran in na njej tudi ostane. Za prvo poskrbita marketing in oglaševanje, za drugo pa dejanska spletna stran in naša ponudba. Mora biti nujno pregledna, kar je odvisno tako od vsebine, kot od oblikovanja. Mora biti hitra, kar je odvisno tako od oblikovanja, kot od programiranja. Spletna stran mora biti visoko na lestvici iskanja, kar je odvisno tako od vsebine in marketinga, kot programiranja.