Uspeh je po definiciji dejstvo, da kdo s svojim delom, prizadevanjem doseže, kar želi, pričakuje (vir: SSKJ). Kaj pa nas motivira k delu in trudu, da dosežemo neke cilje? V poslovnem svetu je pogostokrat ta motivacija denar, pa vendar je dobro najti ravnovesje in vključiti nekatere druge motivatorje.

Da ugotovimo, kaj nas motivira, si lahko pomagamo s spodnjimi vprašanji:

· Ali nas motivira želja, da smo družbeno koristni?

· Si želimo izboljšati življenja drugih?

· Ali ustvarjamo zapuščino, ki jo lahko prenesemo na otroke?

· Ali nas motivira že samo dejstvo, da smo lahko uspešni?

· Je to, kar počnemo, naš hobi in nas že to motivira?

· Ali je strast do reševanja problemov tisto, ki nas vodi naprej?

· Ali nas motivira to, da gradimo na prepoznavnosti in se uveljavljamo kot strokovnjak?

· Ali nas motivira učenje, rast in razvoj?

Tudi ponos do sebe in svojega dela je lahko velik motivator. Tudi to, da se radi spoprimemo izzivov. Včasih je dober motivator že to, da namensko ustvarjamo cilje, iz katerih se lahko učimo. Rast, razvoj in učenje na različnih področjih in razmišljanje izven okvirjev nas silijo izven naše cone udobja. To nam omogoča rast. Pridobivanje novih znanj in izkušenj pa postane izjemen motivator, ki vodi do uspeha.