Kaj pomeni B2B in kaj KPI? Velikokrat se znajdemo v situaciji, kjer se na sestanku govori o pomembnih B2B in B2C odnosih, predvsem pa, kako izjemnega pomena so KPI, ROI in USP. miniSLOVAR povzema osnovne kratice vsakodnevnih poslovnih sestankov.

B2B (ang. Business to Business = od podjetja do podjetja) pomeni poslovno sodelovanje med podjetji pri prodaji izdelkov ali storitev. Podjetje, ki izdeluje lesene igrače, ima B2B odnos s podjetjem, ki izdeluje masivni les.

B2C (ang. Business to Customer = od podjetja do stranke) pomeni direktno prodajo končnemu kupcu ali strankam. Podjetje z igračami lastne blagovne znamke izdelke prodaja v lastni trgovini direktno končnemu potrošniku.

ROI (ang. Return on Investment = povratek na investicijo) je denar, ki ga ob pametnem vlaganju dobimo z nazaj. Investicija v novo, dražjo surovino lesa bi se splačala, v kolikor se tudi zadovoljstvo kupcev poveča, skladno s tem prihodek.

USP - (ang. Unique Selling Point - edinstvena ponujena vrednost) določa, kako se razlikujemo od konkurence in je hkrati naša posebnost, ki nam daje več prepoznavnosti in veljave. Igrače iz lesa lokalnega izvora ponujajo doživetje igre kot so to nekoč počele naše babice in dedki.

KPI (Key Performance Indicators = ključni kazalniki uspešnosti) so metoda za merjenje uspešnosti na nekem področju. Ti se glede na dejavnost precej razlikujejo. KPI bi bili število prodanih igrač ali pa število novih strank po končani oglaševalski kampanji.