Trajnostni materiali so še vedno modna muha in kaže, da bo naslednjih pet let tako tudi ostalo. Okolju bolj prijazni materiali so v grobem tisti, ki za seboj puščajo minimalen vpliv na okolje. Delijo se na biorazgradljive, reciklirane materiele in materiale za ponovno rabo.

Biorazgradljivi materiali so pogosto narejeni iz organskih materialov in po določenem času razpadejo na drobne delce in se povsem razgradijo. Primeri takšnih organskih snovi so mase iz koruze, zelenih alg in gob. Alternativa tem materialom so reciklirani materiali, ki se pridobivajo v obratih za predelavo materialov. Nastane nova surovina - recikliran material. Najbolj pogosto se reciklira papir, karton in nekatere vrste plastike in stekla.

In navsezadnje imamo materiale, ki jih je moč ponovno uporabiti. Ponavadi gre za okolju najbolj prijazne embalaže, ki so narejene iz naravnih materialov.Takšna embalaža zelo redko postane odpadek. Najbolj pogosto gre za steklene embalaže in embalaže iz tekstila.