Trenutni trendi v poslovanju podjetij vse bolj nakazujejo nadaljevanje trenda trajnostnega razvoja, ki ga s svojo zakonodajo spodbujajo tudi države evropske unije in širše. Okolju bolj prijaznejše metode poslovanja, digitalizacija in okolju prijaznejša embalaža so le nekateri načini, kako podjetja poslujemo bolj trajnostno.

V najbolj splošnem je trajnostni razvoj tisti razvoj, ki išče rešitve za sedanjost, ne da bi ogrožal razvoja prihodnjih generacij. Podjetja, ki poslujejo trajnostno, pri svojih procesih upoštevajo vpliv na okolje pri vsakem vidiku poslovanja. Za primer vzemimo embalažo za kremo, ki je narejena iz stekla. Steklena embalaža je lep primer ponovne uporabe embalaže. Pa vendar je prevoz te težje embalaže dražji, kar vpliva na večji ogljični odtis.

Trajnostna embalaža je okolju prijaznejša in zasnovana z namenom čim bolj zmanjšati vpliv na okolje. Koncept trajnosti lahko pri oblikovanju embalaže vpeljemo na različne načine: z uporabo okolju prijaznejših materialov, vpeljave idejne rešitve za ponovno uporabo in druge kreativne rešitve. Pri celotnem procesu pa je potrebno upoštevati tudi proizvodne postopke in dobavno verigo, ki vpliva na ogljični odtis. Podjetniki in podjetnice so v tem prepoznali tudi priložnost za oblikovanje okolju prijaznih blagovnih znamk.

Trend trajnostnega razvoja pa so opazile tudi nekatere skupine potrošnikov. Trajnostne izdelke (tudi storitve) bolj vrednotijo in so za njih pripravljeni več plačati. Pri tem je ključno, da pravilno skomuniciramo našo predanost trajnostnemu razvoju. Mogoče namenjamo 2% od prodaje reševanju problematike morja, ali pa ponujamo biorazgradljivo embalažo, katero kupci uporabijo kot gnojilo za rože. Pomembno je le, da naše kupce vključimo v razpravo in jim damo priložnost, da so del naše zgodbe o trajnosti.