Tudi v Metliki je včeraj zvečer potekala 1. redna - konstitutivna seja Občinskega sveta (OS), na kateri je bilo 6 točk. Najprej so seveda ugotovili število navzočih novoizvoljenih članov OS potem pa prisluhnili Poročilu Občinske volilne komisije o izidu volitev članov v občinski svet in volitev župana ter Poročilu Posebne občinske volilne komisije o izidu volitev člana občinskega sveta - predstavnika romske skupnosti.

Potem, ko so imenovali Komisijo za potrditev mandatov članov OS in ugotovitev izvolitve župana (začasna mandatna komisija), so podali še poročilo o ugotovitvah. Posebnosti seveda ni bilo, župan Darko Zevnik pa je zbrane na kratko nagovoril (priloga spodaj). Ker je bil Darko Zevnik obenem izvoljen za župana in svetnika, ti dve funkciji pa sta nezdružljivi, je podal ustno in pisno izjavo, da se svetniškemu mestu odpoveduje, zato je njegovo mesto v svetniških klopeh zasedel Andrej Videtič.