V sejni sobi Kulturnega centra Semič je včeraj ob 17. uri potekala 1. redna (konstitutivna) seja Občinskega sveta Občine Semič. Na dnevnem redu je bilo samo 7 točk. V prvi so ugotovili navzočnost novoizvoljenih članov v svet in določili zapisnikarja. V drugi točki je Občinska volilna komisija podala poročilo o izidu volitev, v tretji pa so imenovali mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta ter ugotovitve izvolitve županje. V 4. in 5. točki smo prisluhnili poročilom Komisije za potrditev mandatov članov sveta in županje, v šesti točki pa so imenovali Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Še preden je prisegla županja pa je občinske svetnike nepričakovano obiskal Miklavž s svojim spremstvom in vsem podelil sladkarije.

Kratek nagovor županje Polone Kambič si lahko ogledate TUKAJ. Kdo vse bo naslednja štiri leta sedel v Občinskem svetu Občine Semič pa najdete v prilogi spodaj.