Najstarejša občanka Občine Semič Angela Ogulin je 28. novembra 2019 praznovala 106. rojstni dan. Gospa Angela je doma s Krvavčjega Vrha, zadnjih nekaj let pa je oskrbovanka Doma starejših občanov Metlika. Vse življenje je delala na kmetiji in poleg trdega kmečkega dela vzgojila svoje tri otroke. Ima tudi 7 vnukov, 14 pravnukov in 11 prapravnukov.
Praznovanje so pripravili v domu, gospe Angeli pa so poleg njenih otrok, vnukov, pravnukov in sosedov za rojstni dan čestitali tudi županja Polona Kambič, predstavniki Doma starejših občanov Metlika, Rdečega križa Semič in Društva upokojencev Semič.