V Domu krajanov Vinica je v petek potekala slovesna prireditev ob 20-letnici delovanja Skupine starih ljudi za samopomoč Brezica Sečje selo.

Program skupine starih za samopomoč se izvaja v slovenskem prostoru od leta 1987 in se je izkazal kot program dobre prakse na področju dela s starimi ljudmi. Do leta 1992 je program deloval neformalno, tega leta pa je bilo ustanovljeno Združenje za socialno gerontologijo in gerontogogiko Slovenije kot enovito društvo, ki se je leta 2005 preoblikovalo v Zvezo društev za socialno gerontologijo Slovenije.

Center za socialno delo Črnomelj, je začel zelo zgodaj razvijati projekt Skupin starih ljudi za samopomoč. V letu 1998 je bila ustanovljena skupina »Brezica«, ki je delovala pod okriljem Centra za socialno delo Črnomelj vse do leta 2016, ko je bilo ustanovljeno Medgeneracijsko društvo BELA KRAJINA.

Gre za pogovorno skupino v kateri je lažje : kadar smo osamljeni, kadar nam peša zdravje, ko izgubimo najbližjega, ko nam manjka izzivov, možnosti in priložnosti v starosti, ko občutimo strah pred prihodnostjo in kadar si želimo prijetnega druženja.

Skupina »Brezica« je v vseh teh letih delovala neprekinjeno. Vključenih je bilo 20 članov, danes je še 6 članov. Izgube članov, ki so umrli so skupino vedno zelo pretresle. Toda spomin je zelo živ na vsakega člana posebej. V svojih pogovorih se jih pogosto spominjamo.

Člani so imeli in imajo še veliko idej in predlogov, skupaj soustvarjamo vsebine, tako da nam ni nikoli dolgčas. Vzdušje je ob vsakem snidenju pozitivno, sproščeno in veselo. Vezi prijateljstva so vse bolj trdna in veselimo se prihajajočih srečanj. Med seboj smo vedno pozorni drug do drugega in deležni medsebojne pomoči, solidarnosti in drobnih pozornosti, kar poglablja zaupen prijateljski odnos.

Županja občine Črnomelj, gospa Mojca Čemas Stjepanovič je čestitala skupini za jubilej in v svojem nagovoru poudarila, da je delovanje teh skupin zelo pomembno, saj povezujejo vse generacije v domačem okolju, kar prispeva k boljšim medčloveškim odnosom.

Gospod Janez Jakša, predsednik Medgeneracijskega društva Bela krajina je v imenu Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije čestital skupina za 20 let delovanja in poudaril, da gre posebna zahvala tudi zavzetima prostovoljkama, Ani Balkovec in Marjetki Papež, ki skupino vodita od vsega začetka.

Slavnostno prireditev je s svojim nastopom popestrila upokojenska plesno pevska skupina »Kolpa ». Pod mentorstvom gospe Vide Adlešič pa sta nas učenki razvedrili z zabavnim skečem.

Moto: »Starost je del življenja in ni breme, ampak sreča da je doživimo«.