Tako se glasi del napisa na spomeniku NOB v Semiču. Marija Pečavar (roj. 1934) nam je 13. aprila 2019 pripovedovala, kako so Italijani med drugo svetovno vojno Semič obdali z bodečo žico. Irena Plut (roj. 1968) pa je na podlagi partizanske skice pokazala, kje je potekala žica in kje so bile izhodne rampe iz ožičenega Semiča. Več v video posnetkih in na razstavi VINCEREMO, VIDET ČEMO (Okupacijske meje v Beli krajini 1941 – 1945), ki jo bomo v Kulturnem domu v Semiču odprli 26. aprila 2019, ob 19. uri.

Ostale fotografije prikazujejo vodenje po razstavi VINCEREMO, VIDET ČEMO v Belokranjskem muzeju v Metliki 14. aprila 2019. Po razstavi je vodil soavtor razstave Božidar Flajšman.