Brezje pri Vinjem Vrhu leži južneje od Semiča. Manjša vas je bila v pisni virih prvič omenjena leta 1490 z imenom Bresie. V manjši vasi, katera leži na nadmorski višini 215 metrov, je le okoli 10 prebivalcev. Na desni strani sta vidni vasi Brstovec in Vinji Vrh pri Semiču.