Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo danes od 8 do 11. ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TP BUŠINJA VAS , izvod Gor Bušinja vas Mali vrh.