Družba CGP sporoča, da bo cesta Grm - Gradac zaradi preplastitve cestišča zaprta jutri (četrtek, 14.10. 2021) od 6. do 20. ure. Zaradi vremenskih razmer so preplastitev vozišča zamaknili na zgoraj omenjeni datum.

Popolna zapora:

- odsek 1211 Metlika - Podzemelj (od km 4,950 do km 5,460) lokacija Grm-Gradac,

- odsek 1212 Podzemelj - Črnomelj (od km 0,000 do km 1,000)lokacija Grm-Gradac.

Obvoz bo urejen:

Za smer iz Metlike proti Črnomlju: po cesti G2-105/0256 (Novo mesto - Metlika), nato po R2-421/2507 (Štrekljevec - Jugorje), nato po R2-421/2506 (Ručetna vas - Štrekljevec) in po R1-216/1178 (Črmošnjice - Črnomelj) ter obratno iz smeri Črnomlja proti Metliki.

Za smer iz Adlešičev proti Črnomlju: po cesti R2-660/1179 (Črnomelj - Dolenjci) ter v obratni smeri.