Pred gasilskim domov na Talčjem Vrhu v 30. letih.
Duhovniki od leve: kaplan Ivan Štrus, župnik p. Pavlin Bitnar, kaplan ?

Anita Matkovič: "Tretji z leve v svetli obleki je Janez (Ivan) Šuštarič (1878-1952), na stolu sedi njegova žena Antonija (1885-1947). Janez je bil doma iz Sel pri Otovcu. Bila sta lastnika restavracije Kolodvor pri črnomaljski železniški postaji."

Katarina Konda: "Prvotni gasilski dom PGD Talčji Vrh pri stari šoli na Taljčem Vrhu. Verjetno gre za otvoritev ali obnovo....osebi, ki sedita sta botra."

Vir: FB profil Župnija Črnomelj - Dragatuš.