Kobetičeva hiša v Novi Lipi.

Foto: Jernej Šusteršič, leto 1954, fototeka BMM.

Vir: Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja - 20. stoletje, Andrej Dular, 1985.