Benetičev mlin in žaga v Vinici.

Foto: Janez Dular, 1964, fototeka BMM.

Vit: Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja - 20. stoletje, Andrej Dular, 1985.