Upokojenko Doma starejših občanov Jožico Kocjan je doletela čast, da je opravila prvo SENIOR vožnjo.

Upravičenci do brezplačnega prevoza so občani starejši od 65 let, ki so samostojni pri opravljanju vseh življenjskih potreb in ki si sami ne morejo zagotoviti prevoza ter imajo prijavljeno stalno bivališče v Občini Črnomelj. Prevozi za starostnike se bodo praviloma izvajali le na območju Bele krajine, izjemoma tudi na območju Novega mesta.

Uporabniki bodo prevoz lahko uporabili predvsem zaradi obiska zdravnika, lekarne oz. za reševanje zadev pri uradnih organih. V primeru, da bo vozilo prosto se lahko prevozi opravijo tudi za opravke v trgovini, obisk pokopališča in podobno.

Prevozi se bodo izvajali od ponedeljka do petka, razen ob praznikih, praviloma v času med 7. in 16. uro, naročilo za prevoz pa se sporoči koordinatorju prevozov najmanj tri delovne dneve pred potrebnim prevozom, med 14. in 20. uro, na telefonsko številko 051-242-585. Uporabniki sami nosijo stroške morebitnih parkirnin ali cestnin.

V priponki (spodaj) najdete pravila in pogoje za uporabo brezplačnega prevoza.