SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija v koordinaciji RIC Bela krajina je prejšnji teden v Metliki organiziral delavnico na temo statusa normiranca.

Predavateljica mag. Tatjana Adlešič iz podjetja IFA d.o.o. je udeležencem delavnice status normiranca odlično obrazložila na praktičnih primerih davčnih obračunov.

Za več informacij glede nadaljnih dogodkov pišite sodelavki dr. Marijeti Kobetič (marijeta.kobetic@ric-belakrajina.s ali pokličite na 040 122 872 ali spremljajte FB profil.