Pri pouku likovne umetnosti smo ustvarjali na temo »Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga«. Pogovarjali smo se o odpadni in zavrženi hrani, o tem kako pomembna je hrana za naše življenje, o odnosu do hrane, o kupovanju lokalno pridelane hrane ter o samooskrbi s hrano.

Naredil sem veliko skic na to temo, razmišljal sem o lokalno pridelani hrani iz bližnjih kmetij in iz našega ali sosedovega vrta, ki je najbolj sveža in polna vitaminov ter veliko bolj kakovostna kot tista, ki pripotuje kilometre predenj prispe do našega krožnika. Narisal sem breskev iz našega sadovnjaka, ki jo visoko držim v svojih rokah. Pri slikanju sem uporabil kontrastne barve, da sem breskev še bolj poudaril. Svoji sliki sem dal naslov »Spoštujmo hrano iz naših sadovnjakov«. Upam, da bomo vsi ljudje v prihodnje spremenili razmišljanje in vedenje do hrane.

Ker je učiteljica Jasmina Strugar moj likovni izdelek izbrala za med najboljše na šoli, ga je poslala na likovni natečaj Evropa v šoli. Moje delo se je uvrstilo najprej iz regijskega na državni nivo, nato pa ga je strokovna komisija na tem natečaju v Ljubljani uvrstila na 1. mesto v Sloveniji. Ker letos zaradi epidemije ni bilo nacionalne zaključne prireditve v Ljubljani, so mi nagrado in diplomo za dosežen uspeh poslali po pošti. Iz Zveze prijateljev mladine Slovenije so mi poleg diplome poslali še nagrado, aktivne počitnice v enem od domov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, knjigo Andreja Rozmana Roze »Pesmi iz galerije« ter še nekaj praktičnih stvari. Na ta uspeh sem zelo ponosen in komaj čakam na počitnice.