Na vsebino

Ekološki otok, ki je postal črnomaljsko smetišče

Stanovalci črnomaljske Ulice 11. avgusta so nezadovoljni s postavitvijo zabojnikov za komunalne odpadke, ki se nahajajo ob parkirišču pri kompleksu TPC 2 v Črnomlju. Kot opozarjajo, je bila postavitev zabojnikov pod betonskim podpornim zidom, ki meji na omenjeno ulico, prvotno namenjena zgolj lastnikom lokalov na Zadružni cesti 33, zdaj pa je prostor, namenjen ločevanju odpadkov, postal črnomaljsko odlagališče kosovnega odpada in primer neskrbnega ravnanja z odpadki. Smeti namreč ležijo po tleh, veter jih raznaša po okoliških parcelah, širi se tudi smrad, saj se v zabojnikih najde marsikaj, celo živalske kože.

Hrup in nočno brskanje po zabojnikih

Stanovalci ulice opozarjajo tudi na hrup v nočnem času, ki nastaja zaradi odlaganja večjih količin stekla in brskanja po zabojnikih. Neprimerno ravnanje v poznih nočnih urah skušajo umirjati s prižiganjem luči in na ta način odgnati nezaželene obiskovalce ekološkega otoka. Ker so dnevno izpostavljeni smradu, neredu in hrupu, od pristojnih pričakujejo ustrezno ukrepanje. Opozarjajo še, da je bilo soglasje za postavitev ekološkega otoka izdano zgolj za prostor, ki ne meji na Ulico 11. avgusta in stoji nasproti spornega eko otoka.

Na omenjeni lokaciji so nameščeni po trije zabojniki za papirno in mešano embalažo, po dva za stekleno embalažo, za preostanek komunalnih odpadkov pa sta v neposredni bližini nameščena še dva črna PVC zabojnika, en kovinski ter pet manjših zabojnikov. Vsi naj bi služili izključno za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, ki nastanejo v sklopu delovanja družb v trgovsko-poslovnem centru.

Da v zadnjem času prihaja do brskanja po zabojnikih v nočnem času, še posebej ob koncih tedna, ugotavljajo tudi na Komunali Črnomelj. Ravno tako opažajo, da prihaja do odlaganja kosovnih odpadkov, vendar nikakor ne s strani uporabnikov trgovsko-poslovnega centra. Po nekaterih nepreverjenih informacijah, naj bi zabojnike s papirno embalažo med vikendi polnili tudi nekateri lastniki podjetij iz drugih delov mesta.

»Tudi na komunali opažamo večjo neurejenost na ekološkem otoku TPC-2. Začetek večje neurejenosti sovpada s časom postavitve podzemnih posod za odpadke pri Gričku. Ker je odlaganje odpadkov (predvsem papir in steklo) v podzemne posode malo bolj zamudno, predvidevamo, da se je del (neosveščenih) uporabnikov ''preusmeril'' z Grička na TPC-2,« so v odgovoru na vprašanje občinskega svetnika Janeza Perušiča, zapisali na Komunali Črnomelj. Zaradi omenjenih težav ekipa za vzdrževanje mesta vsaj trikrat tedensko čisti okolico ekološkega otoka in to brez dodatnega zaračunavanja storitev, še navajajo na komunali. Poleg tega odvoz vseh frakcij komunalnih odpadkov opravijo najmanj enkrat tedensko oziroma po potrebi.

»Razumemo prizadete prebivalce Ulice 11. avgusta. Ker nas skrbi neurejen videz centra in posledično tudi izgled mesta Črnomelj, za kar smo kot javno podjetje tudi odgovorni, bomo v bodoče situaciji v okolici zabojnikov posvečali še večjo pozornost. Žal pa zaradi prostorske stiske samega poslovno-trgovskega centra ne vidimo možnosti kakršnega koli premika zabojnikov na drugo lokacijo, saj je praktično ni,« še pojasnjujejo na Komunali Črnomelj. Ob tem pristojne službe pozivajo, da v skladu s svojimi pooblastili ukrepajo glede preprečevanja brskanja po zabojnikih v nočnem času, zlasti med vikendi, ter neupravičenega in neprimernega odlaganja kosovnih odpadkov poleg nameščenih posod.

Kaj sodi na ekološki otok

Posode za odpadke, ki so nameščene na ekoloških otokih so namenjene ločenemu zbiranju odpadne embalaže (papir, steklo, plastenke, pločevinke). Na ta način zbrana odpadna embalaža se nato oddaja pooblaščenim družbam po shemi države. Vsi zabojniki, nameščeni na ekoloških otokih, so del občinske (komunalne) infrastrukture.

Posode za preostanek odpadkov niso del občinske infrastrukture in so največkrat individualne, torej last uporabnikov. V določenih primerih večje število uporabnikov uporablja eno posodo in takrat govorimo o skupni posodi za preostanek odpadkov. Tudi če je skupna posoda nameščena poleg ekološkega otoka, gre v smislu vodenja evidenc, poročanja in obračuna stroškov, za ločeni zadevi, še pojasnjujejo na Komunali Črnomelj.

Odkrijte Belo krajino
Spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in statistiko obiska. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj