Mladinski center Metlika objavlja poziv za odkup fotografij mladih fotografov. Pozivamo vse mlade fotografe (osnovnošolci, srednješolci, študenti do vključno 29 let), da nam na e-pošto mcmetlika@zavodmetlika.si pošljejo svoja dela. Rok za prijavo je sreda, 20.november 2019.

Vsak avtor lahko pošlje maksimalno dve fotografiji. Prijava mora vsebovati ime in priimek avtorja. Tematika naj se veže življenja mladih in aktivnosti pri preživljanju prostega časa.

Komisija bo naredila izbor odkupljenih fotografij. Z avtorji bo sklenjena pogodba o odkupu fotografij. Cena odkupa je 50€/fotografija.

Fotografije bodo uporabljene za namene razstave v Mladinskem centru Metlika.
Več info na: mcmetlika@zavodmetlika.si