Javno podjetje komunala Črnomelj obvešča občane, da so zaradi dinamike odprave škode, ki jo je povzročilo neurje s točo, podaljšali rok v katerem lahko občani brezplačno oddajo gradbene odpadke (vključno s tistimi, ki vsebujejo azbestna vlakna) na PCRO Vranoviči. Rok za oddajo je tako podaljšan do 31. 7. 2018. Inšpekcijske službe opozarjajo, da mora biti »azbestna kritina« že ob prevzemu zaščitena, oziroma zavita v plastično folijo.