Organizacijski odbor 56. Jurjevanja v Beli krajini društva in ostale organizacije naproša, da jih obvestijo o namenu organizacije dogodka v času Jurjevanja v Beli krajini, ki bo med 19. in 23. 6. 2019.

Predprijava služi lažji koordinaciji in medsebojni obveščenosti sodelujočih z namenom uspešne organizacije 56. Jurjevanja v Beli krajini.

Prosimo, da vrnete po e-pošti do 15.4.2019 na info@jurjevanje.si

V kolikor še ne veste vseh podrobnosti o vaši aktivnosti, vas prosijo, da organizatorje obvestite vsaj o namenu organizacije dogodka.