Festival iz leta 1939 (poznan kot 1. Belokranjski praznik) je imel naslednika, vendar ne v Črnomlju in tudi ne v junijskem času. »II. Belokranjski praznik« je namreč potekal v Metliki, točneje na Pungartu, 8. in 9. septembra 1940. Na tem festivalu so se odplesali vsi za jurjevanje značilni plesi in obredja belokranjskih folklor. Leto pozneje se je žal pričela 2. svetovna vojna in po napadu na Kraljevino Jugoslavijo, okupaciji in razdelitvi ozemlja ni bilo razloga za praznovanje. V času vojne so izostale številne dejavnosti. Nato je prišel čas obnove, tudi folklorne.

Belokranjski muzej Metlika v fondu Ivana Pirnata hrani fotografije folklornega festivala v zgodnjem povojnem obdobju, ki je potekal v črnomaljskem starem mestnem jedru. Objavljamo dve fotografiji avtorja Ivana Pirnata, ki prikazujeta folklorno prireditev pred črnomaljskim gradom tik po 2. svetovni vojni.

Iz najstarejših opisov je nedvomno znano, da je črnomaljsko mestno jedro prostor Jurjevega in da so prvi organizirani folklorni nastopi v Črnomlju potekali v starem mestnem jedru, na stoletnem črnomaljskem trgu, ne v »Jurjevanski« dragi. Da je imelo Jurjevanje predhodnike v mestnih folklornih prireditvah so se zavedali tudi organizatorji, ki so leta 1964 pripravili prvo Jurjevanje. Za Črnomaljce, ki so imeli spomin na predvojne prireditve, pa je bila uporaba drage novost, ki je bila v nasprotju s tradicijo.

Letošnje 55. Jurjevanje v Beli krajini bo 4. leto zapored potekalo na historični lokaciji. Z izvajanjem festivala v degradiranem mestnem jedru Črnomlja se med drugim revitalizira staro mestno jedro in obenem sledi stari tradiciji.