V Sloveniji smo deležni redkega privilegija, da nam iz pip teče neoporečna pitna voda. Ob nakupu novih gospodinjskih aparatov, kot so pomivalni in pralni stroji, parni likalniki in podobni aparati, pa se pogosto vprašamo tudi o trdoti vode v našem vodovodnem sistemu. Trdota vode je lastnost, ki govori o količini raztopljenih mineralov v njej, še posebej kalcija in magnezija oz. njunih spojin (soli). Če je v vodi raztopljeno malo mineralov oz. soli, pravimo, da je voda mehka, če pa je mineralov veliko, govorimo o trdi vodi.

Trdota vode je sestavljena iz začasne in trajne trdote. Začasno trdoto vode lahko odstranimo s prekuhavanjem. Pri segrevanju vode se namreč kalcijevi in magnezijevi hidrogen karbonati pretvorijo v netopne karbonate. Izločeni karbonati so tako imenovani vodni kamen ali kotlovec, ki se nalaga v ceveh, parnih kotlih, bobnih pralnih strojev in ovira prenos toplote. Hkrati pa trda voda tudi zmanjšuje moč mil in pralnih praškov.

Trdota vode ni nekaj, kar bi takoj imelo slab vpliv. Povzroča predvsem težave na vodovodni napeljavi in aparaturah, zelo trda voda pa je lahko precejšen problem tudi za kopalniško opremo in posodo.

Kot se spreminja podlaga terena, skozi katerega pronica voda, ima v vsakem viru voda drugačne lastnosti. Med drugim se razlikujejo tudi v trdoti. Trdota vode na vodovodnih sistemih v belokranjskih občinah je po podatkih Komunale Črnomelj in Komunale Metlika v povprečju srednje trda (od 8 do 18 °dH).

Povprečne skupne trdote vode po posameznih sistemih in vodnih virih v občinah Semič in Črnomelj (podatki za leto 2020):

  • Semič - zajetje Brezovica: 17,3 °dH
  • Semič - zajetje Blatnik: 17,7 °dH
  • Semič - Rožni Dol: 17,9 °dH
  • Črnomelj - Dobliče (Črnomelj, Adlešiči, Dragatuš, Vinica): 12,6 °dH
  • Črnomelj - Damelj (Damelj, sinji Vrh): 11,8 °dH

Povprečna skupna trdota vode v občini Metlika:

  • Obrh: 11,7 °dH
  • Jamniki: 11,4 °dH
  • Hrast: 17 °dH

Lestvica trdote vode:

0 – 4 °dH

zelo mehka (destilirana voda)

4 – 8 °dH

mehka voda (deževnica)

8 – 18 °dH

srednje trda voda (večina vodovodnih vod)

18 – 30 °dH

trda voda

nad 30 °dH

zelo trda voda