Katka Zupančič roj. Vrtačič

Katka Zupančič se je rodila 17. septembra 1889 na Griču, natančneje Kraljih očetu Janezu Vrtačiču in materi Katarini, rojeni Kump. Imela je brata Mateta. Osnovno šolo je obiskovala na Mavrlenu, meščansko nunsko šolo pa v Šmihelu pri Novem mestu. Žensko učiteljišče je obiskovala v Gorici. »Usposobljenostni« izpit je opravila leta 1915. Njeno prvo delovno mesto je bilo v Šmihelu pri Novem mestu, kjer je poučevala konec leta 1911. Od novembra 1911 do februarja 1913 je bila zaradi bolezni doma. Nato je poučevala v Podzemlju (1913), Črnomlju (1913-1914), Čepljah (1914-1917), na Talčjem Vrhu (1917-1920) in na Mavrlenu (1920-1923).

Na Mavrlenu je bila prva slovenska učiteljica v nemški schulvereinski šoli. V času učiteljevanja je spoznala bodočega moža, Jakoba Zupančiča, najbližjega soseda talške šole. Leta 1920 sta se poročila na Brezjah in sicer na željo takratnega črnomaljskega kaplana Janeza Jalna, znanega slovenskega pisatelja. Spoznala sta se v zdravstvenem odboru, ki je bil imenovan zaradi nevarnega širjenja španske gripe 1918. leta. Člani odbora so bili Katka Vrtačič, medicinec Franc Jerman iz Nakla in začasni načelnik narodne obrane in bodoči Katkin mož Jakob Zupančič.

Skupaj z možem sta nameravala odpotovati v Ameriko, a je Katka pred tem rodila in tako je Jakob leta 1922 sam odpotoval za svojim očetom v Ameriko. Katka je s hčerko Elico odpotovala za njim leta 1923. Do leta 1963 sta živela v Chicagu. V ZDA sta uprabljala tudi priimek Zupan. Takorekoč čez noč je postala kulturna delavka med ameriškimi Slovenci. Pisala je pesmi, črtice, povesti, članke in igre ter jih objavljala v tamkajšnjem časopisju. Pisala je za mladino in odrasle.

Skupno je napisala čez tristo pesmi, pet dram in čez sto proznih besedil. Njena proza obsega največ mladinsko in socialno tematiko, pa tudi veliko avtobiografskih prvin. Svoje pisateljske in pesniške sposobnosti je posvetila boju za pravice malega človeka. Leta 1963 se je z družino preselila v mestece Los Gatos v Kaliforniji, v dolino obdano z vinorodnimi griči in gorami, ki jo je spominjala na rodno Belo krajino. Katka Zupančič je umrla 8 . septembra 1967, v 78. letu starosti. Pokopana je v Spominskem parku v Los Gatosu. (govor na zaključku pohoda na Griču, 2011)

In Bela krajina born writer and poet Katka Vrtačič came into the world on 17 September 1889 at Grič near Dobliče. After finishing primary school in the nearby Maverlen, she attended nunnery school in Šmihel near Novo mesto, and from 1907 to 1911 a teacher's college in Gorizia.
After qualification examination, she taught in several places in her native Bela krajina. In 1923 she went to Chichago to join there her husband Jakob Zupančič. She soon became active in the Slovenian organizations. She was teaching in a Slovenian school of the Slovene National Benefit Society (SNPJ). She also directed her own and other plays performed by the drama section of the Socialist Club No. 1 of the Yugoslav Socialist Alliance in Chicago, and several times she toured with the club throughout the Middle West.
She began writing for Mladinski list (Juveniles), Majski glas (The May Herald), Ameriški družinski koledar (American Family Almanach), Prosveta (Enlihgtenment), Proletarec (Proletarian) and Cankarjev glasnik (Cankar's Herald).
She wrote both prose and poetry. The majority of her works are poems anh short stories with educational note for children, while works for adults are dealing with social themes.
From 1963, she had lived in Los Gatos, California, where she died on Septembe 8 1967.
(iz kataloga razstave V obljubljeno deželo, Slovenke v ZDA, Ljubljana 2016, str. 37.)