Občina Črnomelj je projektni partner v projektu Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi, ki je bil uspešno izbran za sofinanciranje s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj in podeželje. V okviru projekta bo tako izdelan nov turistični produkt – učna pot, na kateri bodo obiskovalci spoznali pomen Nerajskih lugov, omogočen jim bo lažji dostop do Nerajskih lugov ter z inovativnim pristopom jim bo predstavljena nova učna pot. Obiskovalci bodo imeli možnost tudi opazovanja različnih vrst ptic.

Vodilni partner projekta je RIC Bela krajina, poleg Občine Črnomelj pa je projektni partner še Folklorna skupina Dragatuš. Skupna vrednost projekta je 104.595,98 EUR, odobrena pa so bila sredstva v višini 95.983,32 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). To pomeni 80 % upravičenih stroškov projekta.

S projektom smo se prijavili za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine 2014–2020, na problemskem območju (Občina Črnomelj, Metlika, Semič), kot nadaljevanje projekta Krajinski park Lahinja – učilnica v naravi, ki je v zaključni fazi in je ravno tako sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Občina Črnomelj bo izvedla aktivnost - Postavitev lesenega podija in opazovalnice za ptice ter poskrbela za izvedbo nadzora nad izvedbo, Folklorna skupina Dragatuš bo zadolžena za uprizoritev prikaza življenja prebivalcev in pri tej igri bodo lahko sodelovali tudi obiskovalci. Igra se bo uprizarjala občasno in po dogovoru. RIC Bela krajina pa bo z na novo izdelanim promocijskim materialom pripomogel k osveščanju o pomembnosti Nerajskih lugov v tem okolju ter predstavitvijo učne poti kot turistični produkt.