Turistična agencija Kompas, ki sicer individualnim strankam ne vrača vplačanih sredstev, ampak izdaja “vrednostnice”, bo naredila izjemo in staršem vplačana sredstva v celoti vrnila. Prosijo edino za malce potrpežljivosti, saj planirajo sredstva vrniti takoj po 1. maju.