S sredine 19. stoletja smo našo zgodbo pripeljali v 1. dekado 21. stoletja.

Na prelomu tisočletja je Mestna godba Metlika praznovala 150-letnico. Takrat je štela 47 aktivnih članov. V petek, 23. junija 2000, so godbeniki izvedli svečani koncert, na katerem so podelili Gallusove plakete z značkami in posebna priznanja CISM. Ta se podeljujejo za več kot 35 in več kot 50 let igranja pri godbi. Priznanja CISM so prejeli žal že pokojni Ivan Kapušin, Jože Vraničar (M) in Vekoslav Bezek. V soboto je v Metliki sledilo srečanje povabljenih godb in parada, v kateri je poleg domačinov in gostiteljev sodelovalo 15 godb: Črnomelj, Šentjernej, Kočevje, Gorje, Stična, Rogaška Slatina, Novo mesto, Trebnje, Mengeš, Dobrepolje, Moravče, Kamnik, Pihalni orkester Krka, Kapele, Vevče. Slavnostni govornik je bil predsednik Državnega zbora RS, dr. Janez Podobnik. Zaključno prireditev pred metliških gasilskim domom je vodil Toni Gašperič, ki se je takrat slučajno znašel v vlogi dirigenta mengeške godbe.

Leta 2000 so godbeniki sodelovali na 150-letnici godbe Kapele in na 40-letnici godbe iz Nove Gorice. Vsaka jubilejna obletnica godbe daje društvu nov zagon, ki dvigne raven igranja. Že pred 150. obletnico se je metliška godba preselila iz zgodovinske »Stare šole« (Na Obrhu 3) v opuščeno trgovino na Dragah. Stavba je danes poznana po imenu »Makarjeva štala«. Godba tam domuje še dandanes. Izjema je bilo obdobje od poletja 2008 do jeseni 2009, ko so v hiši potekala obnovitvena dela. V tem času je godba vadila v »Konzumu« oz. v prostorih nekdanje kmetijske zadruge na Trgu svobode 3. Občina Metlika je obnovila streho, fasado in delno adaptirala notranjost prostorov Makarjeve hiše. Slovesna otvoritev je bila novembra 2009. Godba se je vselila nazaj v 1. nadstropje, hišo pa si je delila s sosedi iz pritličja, kjer je domoval Mladinski center Metlika. Dobrih 10 let nazaj smo takrat zapisali, da se v bližnji prihodnosti planira ponovna selitev na Trg svobode, kjer naj bi v tz. Konzumu zrasel pravi kulturni center. Danes o tem centru ni ne duha ne sluha, stavba zaenkrat še sameva in propada. V bivših prostorih godbe nad Obrhom pa se je razširil metliški oddelek Glasbene šole Črnomelj.