Danes sta bili sklenjeni pogodbi za izgradnjo druge faze kanalizacije Grabrovec in obnovo tamkajšnjega vodovoda. Skupna vrednost obeh gradbenih pogodb znaša 186.387 evrov brez DDV. Sredstva bo v celoti zagotovila Občina Metlika v letošnjem proračunu. Obe naložbi bo izvajala Komunala Metlika.

Naselje Grabrovec je delno opremljeno s kanalizacijo za odvod komunalnih odpadnih voda, ki se zaključi s čistilno napravo kapacitete 200 PE. Kanalizacija je bila zgrajena leta 2015, čistilna naprava pa leta 2019.

V letošnjem letu bodo dogradili manjkajoči del kanalizacijskega sistema v dolžini 360 metrov in sočasno obnovili 280 metrov vodovodnega omrežja.

Dela bodo predvidoma zaključena v štirih mesecih, so še sporočili z Občine Metlika.