Metliški župan Darko Zevnik in direktor Komunale Metlika, mag. Bojan Krajačič, sta danes podpisala gradbeno pogodbo za prvo fazo obnove vodovoda v naselju Krasinec. Vrednost pogodbe znaša 107.669 evrov z DDV. Dela, ki jih bo izvedla Komunala Metlika, naj bi bila končana v štirih mesecih.

Prva faza obnove vodovoda Krasinec zajema odsek od Prilozja do Krasinca v dolžini 942 metrov. Gre za primarno vodovodno omrežje dimenzije DN100 in DN125, izvede se iz NL cevi. Trasa vodovoda izven naselja poteka po travnatih kmetijskih površinah in kolovoznih poteh.