Na zahodnem robu prazgodovinske hiše smo odkrili pravokotno strukturo. Sprva smo sklepali, da gre za odpadno jamo, saj smo v polnilu odkrili ogromno količino keramičnih odlomkov, živalskih kosti, oglja...

Proti dnu jame pa presenečenje! Pri izkopu smo naleteli na serijo velikih piramidalnih uteži, linijske sledi zoglenelega lesa in keramike. Nedvomno gre za ostanke prazgodovinskih statev.

Na severnem robu hiše pa smo pod zoglenelimi tramovi in zasutji odkrili iz lesa grajen kanal, ki je bil najverjetneje pokrit z leseno desko, katere zogleneli ostanki so bili še mestoma vidni. Kanal je bil najverjetneje namenjen odvodnjavanju vode, ki se je stekala iz pobočja proti hiši.