Osnovna šola Brihtna glava je inovativen turistični produkt, katero že deset let uspešno vodi ravnatelj Andrej Bajuk. Iterpretirajo ohranjeno naravno in kulturno dediščino Bele krajine s predstvitvijo učne ure, kot je bila v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Zgodba dediščine Bele krajine živi z uporabo humorja in so motivator za aktivno vključenost in pozornost obiskovalcev. Izmenjava humornih zgodb navdihuje posameznike in skupine ter povezuje obiskovalce.

Ob praznovanju 10. obletnice delovanja so v Osnovni šoli Brihtna glava v Radovici na petkov večer, 21.02.2020 dodobra napolnili razred in obiskovalcem uspešno predstavili nov produkt z naslovom Nenapisane zgodbe Bele krajine.

Na šaljiv in šegav način boste izvedeli vse o življenju trdožive, srčne in gostoljubne Belokranjke. Belokranjci so znani šaljivci in vsakdanja uporaba humorja je njihov način življenja. Vsebine zgodb so skrbno izbrane, so avtentične, so izzivalne in vsebujejo nepričakovane humorne zaplete. Posredovane so na zanimiv in zabaven način, dotaknejo se srca in razuma.

Interpretacija Nenapisanih zgodb Bele krajine v turističnem produktu Osnovna šola Brihtna glava je s humorjem prežeta interakcija med obiskovalci in interpretom. Šegave zgodbe soustvarjajo z obiskovalci v žlahtni belokranjski govorici. Ob spoznavanju Belokranjcev bodo obiskovalci uživali v edinstveni turistični izkušnji.

Zapis zaključujemo s povabilom:

»Pridite k nam in povedali vam bomo zgodbo; živela je lepa, mlada, hrbet je naslonila na južno stran Gorjancev, noge pa si je v poletnih rosnih jutrih in ožarjenih večerih namočila v topli Kolpi. Z desnico se je naslonila na mehke gozdnate obronke Kočevskega Roga. V naročju ji je ležal prelep valovit svet, prepleten s polji in njivami, žlebiči in uvalami, vodnimi in suhimi jamami in brezni. Vmes so bili razsuti številni brezovi gaji in steljniki. Dve rečici sta tekli čez ta pisan vrt, Lahinja in Dobličica. Tako je skozi stoletja živela večno lepa in mlada.« (Dular, J. 1986, str. 4: Zbirka hodil po zemlji sem naši.)