V Ljudski knjižnici Metlika so ob prazniku metliške občine pripravili priložnostno razstavo z naslovom »Občina Metlika v besedi in sliki«. Na ogled so postavili domoznansko gradivo, strokovno literaturo o Metliki in Beli krajini ter izpostavili nekaj najvidnejših domačih ustvarjalcev, kot so Engelbert Gangl, Jože Dular, Zvonko Rus, Toni Gašperič, dr. Julij Nemanič in drugi. V ospredje so postavili tudi dela o bogati zgodovini Metlike ter različna glasila in publikacije društev, podjetij in organizacij.

cleardot.gifRazstava bo na ogled do sredine decembra.