Prejšnji četrtek smo gostili bivše delavke podružnične šole Griblje. Pripravili smo jim krajši kulturni program in jih pogostili s čajem in piškotki. Povabila so bile zelo vesele. Pohvalile so naš nastop in nas obdarile s sadjem in sladkimi dobrotami, za kar se jim zahvaljujemo.