Vokalna skupina Lan je svojo 30-letnico delovanja obeležila na prvo septembrsko nedeljo s koncertom v Kulturnem centru Semič. Z Lanovkami so nastopili tudi glasbena skupina Anbot iz Ljubljane, ki jih vodi skladatelj Aldo Kumar, nadebudni mladi tamburaši Glasbene šole Črnomelj pod taktirko Toneta Grahka, njihov lasten podmladek Otroški pevski zbor Lan, ki ga vodi Katja Stariha ter Andrej Kunič na klavirskih tipkah. Več kot uspešen koncert ob praznovanju 30-ke so Lanovke proslavile tudi v novih oblekah.

Začetki vokalne skupine Lan segajo v konec leta 1989, ko se je skupina članic folklorne skupine Ivan Navratil iz Metlike želela intenzivneje ukvarjati z zborovskim petjem. Skupina danes združuje okrog 20 članic iz vseh treh belokranjskih občin, ki se s petjem ukvarjajo zgolj ljubiteljsko. Kljub menjavam (v dvajsetih letih delovanja se je v zasedbi zamenjalo že 50 članic), so oblikovale kvalitetno zvočno podobo.

Največja zasluga gre zborovodkinji Mateji Jakša - Jurkovič, ki je Lan »zasejala«. Njihov repertoar zajema ljudske pesmi Bele krajine ter ostalih slovenskih pokrajin, umetne pesmi različnih obdobij domačih in tujih skladateljev, ter zabavni program.

Že nekaj let se udeležujejo regijskih tekmovanj odraslih pevskih zborov ter tematskih koncertov Sozvočenja, kjer dosegajo lepe uspehe. K sodelovanju rade povabijo glasbenike in zasedbe iz Bele krajine.