V sklopu praznovanja občinskega praznika Občine Semič je bila v soboto uradno predana namenu nova mrliške vežica v Črmošnjicah.

Kulturni program otvoritve so pripravili krajani.

Zbrane je nagovorila županja Polona Kambič, ki je v svojem govoru izpostavila, da je občina že leta 2013 pričela od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS pridobivati zemljišča za potrebe izgradnje vežice. Leta 2016 je bil naročen in izdelan projekt izgradnje, gradbeno dovoljenje pa je bilo pridobljeno leta 2017.
Že v lanskem letu so bila v proračunu zagotovljena sredstva za izgradnjo vežice. Po dveh neuspešno izvedenih postopkih za izbiro izvajalcev, zaradi previsokih ponudbenih vrednosti, je bila gradnja preložena na letošnje leto.
Junija letos je bila, po uspešno izvedenem javnem razpisu, podpisana pogodba s podjetjem BGP gradnje d.o.o. iz Gradaca za izgradnjo mrliške vežice v Črmošnjicah. Celotna vrednost investicije skupaj s projektno dokumentacijo, gradbenim nadzorom in nadzorom varnosti pri delu je znašala 110.103,20 EUR.

Mrliško vežico je blagoslovil župnik Luka Zidanšek, županja Polona Kambič pa je skupaj z Ivanom Kukarjem iz podjetja Kukar d.o.o., ki je upravljavec pokopališča v Črmošnjicah, vežico uradno predala namenu.